PSÍ ŠKOLA

 
Cena první lekce ............................ 200Kč
Cena každé další lekce.............200Kč nebo:
Permanentka na 10 lekcí........1500Kč
 
Termíny výcviku se domlouvají individuálně, snažím se co nejvíce přízpusobit časovým možnostem klientů.
 
Cvičíme na 4000m2 oploceného pozemku, k dispozici jsou překážky (metrovka, áčko).
 
Pořádáme různé výcvikové víkendy ve spolupráci se skvělými figuranty.
 
Poradím s přípravou na výstavy.
 
Pokud máte dotazy, pište nebo volejte :)